Hoe u een sociaal verzekeringsnummer (SIN) krijgt in Canada (2023)

Als nieuwkomer zou het aanvragen van een Social Insurance Number (SIN) een van de topprioriteiten van uw bedrijf moeten zijntakenlijst wanneer u aankomtin Canada. Of je nu een tijdelijke ofvaste bewoner, heb je een SIN nodig om in Canada te werken en toegang te krijgen tot overheidsvoordelen en -diensten.

Nieuwkomers zijn zich vaak niet bewust van situaties waarin het onveilig is om uw ZONDE te delen. In dit artikel delen we informatie over hoe u een SIN kunt aanvragen en beschermen, zodat u onnodige financiële risico's in Canada kunt vermijden.

In dit artikel:

 • Wat is een Burgerservicenummer (SIN)?
 • Wie heeft een SIN nodig in Canada?
 • Hoe kan ik een SIN aanvragen in Canada?
 • Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een SIN in Canada?
 • Benodigde documenten voor het aanvragen van een BSN-nummer
 • Kan ik in Canada gaan werken voordat ik mijn SIN krijg?
 • Hoe kan ik informatie gelinkt aan mijn SIN bijwerken?
 • Met wie kan ik mijn SIN delen?
 • Hoe u uw BSN-nummer beschermt

Wat is een Burgerservicenummer (SIN)?

Een Social Insurance Number (SIN) is een negencijferig nummer dat vereist is om in Canada te werken,aangifte inkomstenbelasting doen, of krijg toegang tot voordelen en programma's van de overheid. Uw SIN is uniek en kan door overheidsinstanties als identificatiemiddel worden gebruikt.

Wie heeft een SIN nodig in Canada?

AlleCanadese burgers,permanente inwoners (PR) en tijdelijke inwoners hebben een sofinummer nodig om in Canada te werken of diensten en voordelen van overheidsprogramma's te ontvangen.

Als je in Canada bent als Tijdelijke Buitenlandse Arbeider (TFW), ontvang je een tijdelijke SIN. Uw SIN begint met het cijfer negen en heeft een vervaldatum die overeenkomt met de vervaldatum van uwwerkvergunning.

Internationale studenten hebben ook een SIN nodig als ze van plan zijnparttime werken naast je studie, mits hunstudievergunningstaat dit specifiek toe.

Hoe u een sociaal verzekeringsnummer (SIN) krijgt in Canada (1)Tip:
U moet uw SIN delen met uw Canadese werkgever wanneer zij u in dienst nemen. Zorg ervoor dat u ruim voordat u aan een nieuwe baan begint een SIN aanvraagt ​​om vertragingen in het onboardingproces te voorkomen.

Hoe kan ik een SIN aanvragen in Canada?

U kunt een SIN op drie manieren aanvragen: online, persoonlijk bij een Service Canada Centre of per post.

(Video) How To Apply For Social Insurance Number In Canada As International Student

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelf een SIN aanvragen. Als uw kind in uw provincie minderjarig is, kunt u namens hen een SIN aanvragen als u hun ouder, wettelijke voogd of wettelijke vertegenwoordiger bent.

Online een SIN aanvragen

Jij kanonline een SIN aanvragenvia de website van de Canadese overheid. Nieuwkomers in Canada moeten de optie "Eerste sofinummer" selecteren in het vervolgkeuzemenu en het formulier invullen. Je moet uploadendigitale kopieënvan uw originele documenten en ontvangt uw SIN doorgaans binnen 15 dagen per post.

Persoonlijk een SIN aanvragen bij een Service Canada Center

U kunt bij iedereen een afspraak makenDienst Canada Centrumom uw SIN persoonlijk aan te vragen. U moet uworiginele documentenen ontvangt uw SIN op de locatie.

SIN aanvragen per post

U kunt het aanvraagformulier SIN invullen, uitprinten en meezendenoriginele documentennaar het volgende adres:

Dienst Canada

Registratiebureau sociale verzekeringen

Postbus 7000

Bathurst NB E2A 4T1

Canada

Fotokopieën van uw documenten worden niet geaccepteerd. U ontvangt uw SIN per post, samen met uw originele documenten, binnen 25 dagen na uw aanvraag.

Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een SIN in Canada?

U hoeft geen kosten te betalen voor het aanvragen van een Social Insurance Number in Canada.

(Video) SIN Number - Application, Renewals, and the Process if You Lost It 2022

Benodigde documenten voor het aanvragen van een BSN-nummer

De documenten die nodig zijn voor uw SIN-aanvraag zijn afhankelijk van uw status in Canada. Alle documenten die u verstrekt, moeten geldig, leesbaar en in het Engels of Frans zijn.

Opmerking:
Als uw documenten in een andere taal zijn, moet u ook een Engelse of Franse vertaling van de documenten overleggen, samen met een beëdigde verklaring of verklaring ondertekend door de vertaler.

Een SIN aanvragen als nieuwe permanente bewoner

Om een ​​SIN als permanente bewoner aan te vragen, moet u de volgende documenten overleggen:

Eén primair identiteitsbewijsuit de volgende lijst:

 • Uw Canadian Permanent Resident-kaart.
 • Uw bevestiging van permanent verblijf (COPR), samen met een reisdocument (zoals uw buitenlands paspoort), of een identiteitsbewijs met foto afgegeven door een provinciale of territoriale autoriteit (zoals eenCanadees rijbewijs). Houd er rekening mee dat uw COPR alleen wordt geaccepteerd als u minder dan een jaar geleden een permanent verblijf in Canada hebt gekregen.
 • Uw landingsbewijs, als het vóór 28 juni 2002 is afgegeven.

Eén secundair identiteitsbewijs.Uw secundaire identiteitsbewijs moet uw volledige officiële naam en geboortedatum bevatten. Je kunt gebruikeneen van de volgende:

 • Uw buitenlands paspoort.
 • Een Canadees rijbewijs of ander provinciaal of territoriaal identiteitsbewijs.
 • Elk ander identiteitsbewijs dat is uitgegeven door de Canadese overheid.

U hebt geen secundair identiteitsbewijs nodig als u per post solliciteert.

Opmerking:
U kunt niet hetzelfde document als zowel primair als secundair identiteitsbewijs gebruiken.

Bewijs van adres:Als u uw SIN online aanvraagt, moet u een document verstrekken dat het adres bevestigt dat u in uw SIN-aanvraag vermeldt. U kunt een document of attestbrief gebruiken dat is ondertekend door een overheid, bedrijf, instelling of door uw verhuurder of werkgever.

U hoeft geen adresbewijs in te dienen als u uw SIN per post of persoonlijk aanvraagt ​​bij een Service Canada-centrum.

(Video) How to get a Social Insurance Number (SIN) in 🇨🇦CANADA🇨🇦 | Info for Newcomers

Hoe u een sociaal verzekeringsnummer (SIN) krijgt in Canada (2)Tip:
Als nieuwkomer kunt u een adresbewijs overleggen van uw tijdelijke woonruimte. Als u zich per post aanmeldt, kunt u ook vragen om uw SIN naar een ander adres dan uw eigen adres te sturen.

Een ondersteunend document, indien nodig:Als de naam op uw primaire en/of secundaire document anders is dan die op uw SIN-aanvraag, heeft u een wettelijk document nodig waarin uw meest recentelijk gebruikte officiële naam wordt vermeld.

SIN aanvragen als tijdelijk ingezetene

Om een ​​SIN aan te vragen als tijdelijke inwoner, zoals een Tijdelijke Buitenlandse Werker of internationale student, moet u het volgende verstrekken:

Eén primair identiteitsbewijsuit de volgende lijst:

 • Een geldige Canadese werkvergunning.
 • Een geldige Canadese studievergunning waarmee je in Canada mag werken.
 • Een geldig bezoekersrecord dat u autoriseert om in Canada te werken.
 • Een diplomatieke identiteitskaart of werkvergunning afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Handel en Ontwikkeling.

De vereisten voor secundaire identiteit, adresbewijs en ondersteunende documenten zijn dezelfde als voor permanente bewoners.Raadpleeg het bovenstaande gedeelte voor de volledige lijst.

Houd er rekening mee dat als u overgaat van een tijdelijke verblijfsstatus naar een permanente verblijfsstatus, u een nieuwe SIN moet aanvragen, die niet begint met het cijfer negen. Vervolgens gebruikt u de nieuwe SIN voor belastingaangifte, loonadministratie en meer.

SIN aanvragen voor uw kinderen

Als uw kind in Canada wordt geboren, kunt u namens hen een SIN aanvragen als u hun geboorteaangifte doet viauw provinciale dienst voor pasgeborenenregistratie.

Als jemet uw gezin naar Canada verhuizenen uw kind is minderjarig of ten laste, dan kunt u namens hen een SIN aanvragen. Hiervoor moet u uw eigen primaire en secundaire identiteitsbewijzen en een adresbewijs overleggen (zie de paragrafen hierboven over het aanvragen van een SIN als permanente of tijdelijke inwoner), evenals een primair identiteitsbewijs voor uw kind.

Kan ik in Canada gaan werken voordat ik mijn SIN krijg?

Zoeken naar een baan in Canada?
Download onzegids voor het vinden van je carrière in Canadavoor tips en bronnen over hoemaak een indrukwekkend cv, zoek naar banen en bereid je voor op sollicitatiegesprekken.

Wanneer jeland je eerste baanals nieuwkomer in Canada moet je je SIN delen met je werkgever. Uw werkgever zal eisen dat u uw SIN opmaaktloonheffingenen afdracht inkomstenbelasting en premies aan deCanada Pensioenplan (CPP)EnArbeidsverzekering (EI)namens u.

Idealiter vraagt ​​u uw SIN zo snel mogelijk na aankomst in Canada aan. Als je voor je aankomst een baan hebt gekregen en van plan bent om kort na je landing in Canada te gaan werken, moet je binnen drie dagen nadat je bij de organisatie bent gekomen een SIN aanvragen. Zodra u zich aanmeldt, kunt u het bevestigingsnummer delen met uw werkgever en beginnen met werken terwijl u wacht op uw SIN.

Hoe kan ik informatie gelinkt aan mijn SIN bijwerken?

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie gekoppeld aan uw SIN. Om uw gegevens bij te werken, moet u een aanvraag indienen om wijzigingen aan te brengen in uw SIN-record, samen met de vereiste documenten. Net als bij uw oorspronkelijke SIN-aanvraag kunt u dit doenonline, persoonlijk of per post.

U moet uw SIN-record bijwerken als:

 • U moet een fout in uw SIN-record corrigeren.
 • Uw officiële naam is gewijzigd.
 • Uw staatsburgerschap in Canada is gewijzigd.
 • De vervaldatum van uw immigratiedocument is gewijzigd (zoals bij een tewerkstellingsvergunning ofverlenging van de studievergunning).

Jijniet doenuw SIN-record moet herzien als uw adres is gewijzigd, tenzij u nog steeds wacht op uw SIN of bevestiging van SIN-brief.

Met wie kan ik mijn SIN delen?

Uw SIN is een vertrouwelijk document en u mag het alleen delen met het volgende:

 • Met je werkgevernajij bent aangenomen.
 • Met uw financiële instelling (zoals een bank of kredietvereniging) tijdens het openen van eenrekening die rente oplevertof inkomen.
 • Met de overheid tijdens het invullen van uw belastinggegevens, inclusief inkomstenbelasting,Goederen- en dienstenbelasting (GST) of geharmoniseerde omzetbelasting (HST).
 • Bij toegang tot overheidsvoordelen en -diensten, zoals de Canada Education Savings Grant (CESG),Geregistreerd Onderwijs Spaarplan (RESP), Belastingvoordelen voor kinderen, studiefinanciering, sociale bijstandsuitkeringen of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Zelfs als je erom wordt gevraagd, ben je datnietwettelijk verplicht om uw SIN te delen tijdens het solliciteren (voordat u een aanbieding ontvangt),huur accommodatie, universiteit of hogeschool, of voorkrediet producten, zoals leningen, creditcards, kredietlijnen ofhypotheken.

Hoe u uw BSN-nummer beschermt

Uw sofinummer is een vertrouwelijk document en u moet de volgende tips in gedachten houden om uw SIN te beschermen:

 • Bewaar uw SIN op een veilige plaats en draag het niet rond.
 • Gebruik uw SIN niet als ID.
 • Deel uw SIN alleen als u hier wettelijk toe verplicht bent.
 • Deel uw SIN niet via de telefoon, tenzij u hebt gebeld met de Canada Revenue Agency (CRA) of een andere overheidsinstantie die dit wettelijk vereist. Deel uw SIN nooit via de telefoon als u wordt gebeld door iemand die beweert van de CRA, Service Canada of een ander overheidsdepartement te zijn. Het zou eenscam.
 • Reageer niet op e-mails waarin om uw SIN of andere persoonlijke informatie wordt gevraagd.
 • Versnipper papieren documenten die uw SIN vermelden zorgvuldig zodra ze niet langer nodig zijn. Houd er rekening mee dat u wettelijk verplicht bent om uw belastingdocumenten, zoals T4-strookjes of aangiften inkomstenbelasting, minimaal zes jaar te bewaren.
 • Werk uw SIN-record bij als uw wettelijke naam, burgerschapsstatus of statusgeldigheid verandert.
 • Onderneem onmiddellijk actie als u vermoedt dat uw SIN is gecompromitteerd.

Waarom u uw SIN moet beschermen

Het opzettelijk of onopzettelijk delen van uw SIN met onbevoegden kan ernstige gevolgen hebben. Ongeoorloofde toegang tot uw SIN vormt een inbreuk op uw privacy en uw SIN kan zonder uw medeweten worden gebruikt, wat mogelijk kan leiden tot:

 • Identiteitsdiefstal:Als iemand uw identiteit aanneemt met uw SIN als bewijs.
 • Verlies van overheidsuitkeringen of belastingteruggaven:Als iemand op uw naam kredietproducten of overheidsuitkeringen aanvraagt ​​of uitkeringen of belastingteruggaaf aanvraagt, hebt u daar recht op.
 • Negatieve impact op uw kredietgeschiedenis:Als iemand uw SIN gebruikt om kredietproducten aan te vragen of om fraude te plegen, kan dit een desastreuze, langdurige impact hebben op uwkredietwaardigheiden geschiedenis.
 • Hogere belastingen:Als iemand uw SIN gebruikt om illegaal in Canada te werken, ontvangt u mogelijk een hogere belastingaanslag, ook al heeft u niet meer inkomen verdiend.

Hoe SIN-fraude te melden

Als u vermoedt dat uw SIN frauduleus is gebruikt, volgt u deze stappen om de fraude te melden:

 • Doe aangifte bij de politie en ontvang een kopie:Uw politierapport moet uw naam en SIN-nummer bevatten.
 • Neem contact op met het Canadian Anti-Fraud Centre:U kunt bij hen terecht om SIN-fraude via te meldenhun websiteof door te bellen naar 1-888-495-8501.
 • Neem contact op met de kredietbureaus:Je moet latenEquifax CanadaEnTransUnion Canadaweten dat u het slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude. Vraag hen om kopieën van uw kredietrapport en om informatie over het toevoegen van een fraudewaarschuwing aan uw kredietdossier, zodat schuldeisers contact met u kunnen opnemen voordat ze nieuwe rekeningen op uw naam openen.
 • Controleer uw kredietrapporten om schuldeisers te identificeren die kredietonderzoeken hebben gedaan waarvoor u geen toestemming had gegeven:Als u kredietaanvragen ziet van kredietverstrekkers die u niet hebt benaderd voor krediet, neem dan contact met hen op en informeer hen over het probleem. Je moet ze ook vragen om nieuwe accounts te weigeren of te sluiten waar je niet om hebt gevraagd.
 • Controleer uw bank- en creditcardafschriften op verdachte transacties:Neem contact op met de financiële instelling als u verdachte aankopen, opnames of transacties opmerkt.
 • Bezoek Service Canada om SIN-fraude te melden:U moet het politierapport, uw primaire identificatiedocument en het bewijs dat iemand uw SIN heeft gebruikt, overleggen.

Wat moet ik doen als ik mijn BSN-nummer ben vergeten?

Als u uw SIN bent vergeten, kunt u deze vinden op uw belastingaangifte, aangifte inkomstenbelasting of arbeidsregistratie. Als u geen toegang heeft tot deze documenten, dan kan dateen aanvraag indienenom een ​​bevestiging van uw SIN te krijgen.

Als uw SIN verloren of gestolen is, geeft Service Canada alleen een nieuwe uit als er bewijs is dat uw SIN op frauduleuze wijze is gebruikt.

Of je nu naar Canada komt als permanente inwoner, tijdelijke buitenlandse werknemer of internationale student, je hebt een sofinummer nodig om hier te werken of om overheidsuitkeringen aan te vragen. Als nieuwkomer dien je zo snel mogelijk een SIN aan te vragen en je persoonlijke gegevens die hieraan gekoppeld zijn up-to-date te houden. Onthoud dat uw SIN privé is en dat het uw verantwoordelijkheid is om deze te beschermen, dus deel deze alleen met anderen als dit wettelijk verplicht is.

FAQs

How do I get my Social Security number Canada? ›

If you have forgotten your SIN
 1. find it on your income tax return, tax slips, record of employment, RRSP contribution.
 2. you can obtain a confirmation of your SIN by submitting an application.
May 15, 2023

How to apply for SIN number in Canada for international students? ›

Three are three ways to apply to SIN: online, by mail and in person at a Service Canada office. You need to be in Canada in order to apply for this number. To apply, you will need to provide copies of several documents, including: A study permit that indicates that you are authorized to work on and off campus.

What is a Social Security number in Canada? ›

A Social Insurance Number (SIN) is a 9-digit number that you need to work and be paid in Canada and access government programs and benefits. It is also used to file taxes. (*If you are not eligible for a SIN, you can apply for an Individual Tax Number (ITN) for tax purposes.)

How important is SIN number in Canada? ›

A Social Insurance Number (SIN) is necessary to work in Canada and to access government programs and benefits such as Employment Insurance and the Canada Pension Plan. As an employer, you play a leading role in protecting your employees' personal information and detecting and preventing SIN fraud.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 07/19/2023

Views: 5525

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.