IRS-transcriptiecodes: wat ze betekenen en hoe ze op te lossen (2023)

Inhoud verstrekt voor algemene informatie. Praat met uw adviseur om de details voor uw specifieke situatie te bevestigen voordat u actie onderneemt.

Als u probeert te achterhalen waarom u uw belastingteruggave niet heeft ontvangen of waarom de IRS u een brief stuurt, kunnen de IRS-transactiecodes op uw belastingafschrift helpen.

Uw belastingafschrift gebruiken

Wat is een belastingafschrift?

Een belastingafschrift is een gedetailleerd overzicht van uw belastinggeschiedenis. Het is een beetje zoals je schoolrapport, maar dan voor je persoonlijke inkomstenbelasting in plaats van je cijfers.

Wanneer u uw transcript opvraagt ​​bij de Internal Revenue Service, kunt u zaken als uw gerapporteerde inkomen, betalingsgeschiedenis en IRS-aanpassingen aan uw belastingaangifte zien.

Wat zijn IRS-transactiecodes?

Uw belastingafschrift bevat geen gedetailleerde schriftelijke uitleg. Het zijn meestal cijfers zoals het bedrag van het inkomen, het bedrag van de verschuldigde belasting of het verschuldigde teruggavebedrag.

Wanneer er iets verandert of uw belastingaangifte of belastingteruggave blokkeert, ziet u waarschijnlijk een transactiecode of wat veel mensen een belastingcode noemen. Het is meestal TC gevolgd door een driecijferig nummer, bijvoorbeeld TC 123.

Zoals wanneer mensen 10-4 op een radio zeggen, zijn de transactiecodes een korte manier om uit te leggen wat er aan de hand is.

Waar haalt u uw belastingafschrift op?

U kunt uw belastingafschrift of rekeningafschrift in uwonline IRS-account.

Als u een staatsbelastingprobleem heeft, hebben veel staten een soortgelijk systeem.

(Video) How To Automatically Sync Your Bank Transactions With Excel [Free Download]

Als u uw online IRS-account nog nooit eerder heeft gebruikt, zal de IRS u vragen stellen om uw identiteit te controleren. In sommige gevallen moet u wachten op een bevestigingscode per post als de IRS uw identiteit niet online kan verifiëren.

U kunt uw IRS-transcriptie ook per post aanvragen door deze online aan te vragen of door te bellen naar 1-800-908-9946. Dit is een geautomatiseerd telefoonnummer, dus u zou geen problemen moeten hebben als u in de wacht moet staan ​​of u niet kunt bereiken.

Wat is de IRS-cycluscode?

De IRS-cycluscode is eigenlijk een datum. Het zegt je meestal niets.

De Belastingdienst verwerkt zaken intern in cycli of batches en de code geeft aan in welke cyclus uw aangifte valt.

Wanneer worden IRS-transcripties bijgewerkt?

IRS-transcripties worden 's nachts bijgewerkt in de vroege ochtenduren wanneer iedereen slaapt. U hoeft uw belastingafschrift niet vaker dan één keer per dag te controleren.

Wat betekenen de verschillende IRS-transcriptiecodes?

IRS-code 150

TC 150 betekent dat de IRS de belasting die u verschuldigd bent heeft bepaald op basis van uw originele belastingaangifte. In de meeste gevallen komt het overeen met het verschuldigde bedrag of het terug te betalen bedrag dat u hebt bepaald toen u de aanvraag indiende.

IRS-transcriptiecode 150 betekent dat de IRS de eerste controles op uw oorspronkelijke aangifte heeft voltooid. Dit betekent echter niet dat u in de toekomst geen controle meer kunt krijgen.

IRS-code 290

TC 290 zegt naheffingsaanslag. U ziet meestal toegevoegde belasting na een IRS-controle of automatische aanpassing van uw belastingaangifte.

In sommige gevallen ziet u code 290 met een aanpassing van $ 0. Dit betekent meestal dat de IRS iets op uw belastingaangifte heeft gecontroleerd, maar niets heeft gewijzigd.

(Video) Learn How To Create This Amazing Excel Invoice While I Build It From Scratch [Full Training]

Als u transactiecode 290 meerdere keren ziet, heeft de IRS waarschijnlijk meerdere dingen gecontroleerd.

IRS-code 420

TC 420 betekent dat de IRS uw belastingaangifte heeft opgehaald voor een audit of onderzoek. U ontvangt waarschijnlijk eenCP75-kennisgevingof soortgelijke kennisgeving waarin u om aanvullende informatie wordt gevraagd.

IRS-code 424

TC 424 is eigenlijk een stap vóór code 420. De IRS heeft uw belastingaangifte ingetrokken voor een audit of onderzoek, maar er is nog steeds een kans dat ze besluiten dat alles klopt zonder contact met u op te nemen.

IRS-code 570

Transactiecode 570betekent dat uw belastingteruggave in de wacht staat. Je hoeft nog niets te doen.

De IRS houdt uw belastingaangifte vast voor verdere verwerking en zal uw teruggave goedkeuren of u een bericht sturen.

IRS-code 571

TC 571 betekent dat uw belastingaangifte niet langer bevroren is. Er kunnen al dan niet aanpassingen zijn (u ziet een aanvullende code of codes als de IRS wijzigingen heeft aangebracht).

U kunt binnenkort uw belastingteruggave of een rekening van de Belastingdienst verwachten.

IRS-code 599

TC 599 betekent dat de IRS uw belastingaangifte heeft beveiligd. U ziet dit vaak op uw rekeningafschrift als u uw aangifte niet op tijd heeft ingediend en zij contact met u moesten opnemen.

IRS-code 766

TC 766 geeft aan dat de IRS een tegoed aan uw account toevoegt. Dit zal vaak zijn van een terugbetaalbare heffingskorting die u heeft aangevraagd, maar kan ook zijn van een latere aanpassing van uw belastingaangifte.

(Video) Secure Your WordPress Website Step by Step | iThemes Tutorial 2023

Als u code 766 ziet, krijgt u meestal een terugbetaling. Als u echter achterstallige belastingen verschuldigd bent, zal de IRS meestal eerst een mogelijke terugbetaling toepassen op uw achterstallige belastingen.

IRS-code 768

TC 768 is uw verdiende inkomstentegoed. Meestal is dit het bedrag dat u in uw belastingaangifte heeft opgegeven.

De IRS splitst het Earned Income Credit af omdat ze aanvullende beoordelingen op dit krediet uitvoeren.

IRS-code 806

TC 806 geeft aan dat de IRS uw belastingaangifte heeft ontvangen. Het is meestal een van de eerste transcriptiecodes die u voor het belastingjaar ziet.

IRS-code 846

TC 846 betekent dat de IRS uw belastingteruggave heeft verstrekt. Als jouwWhere's My Refund Bars zijn verdwenenvoorheen zou je nu terug moeten kunnen gaan om bij te houden wanneer je terugbetaling zou moeten aankomen.

De datum waarop de terugbetaling is uitgegeven, betekent niet dat de IRS uw betaling daadwerkelijk heeft verzonden, maar dat het definitieve betalingsproces is gestart. Het is alsof u uw accountant heeft verteld een cheque uit te schrijven en op de post te doen, maar uw accountant moet nog steeds alle cheques uitschrijven.

IRS-code 898

TC 898 betekent dat de IRS uw terugbetaling heeft verzonden om een ​​andere schuld te dekken onder het Treasury Offset Program. Veel voorkomende voorbeelden zijn belastingschulden van de staat of onbetaalde kinderalimentatie.

IRS-code 971

TC 971betekent dat de IRS u een kennisgeving of brief per post stuurt. Op dezelfde regel moet een bericht of briefnummer staan.

Zoek het bericht- of briefnummer op om erachter te komen wat u kunt verwachten.

(Video) Learn How To Create This Never Seen Before Drag & Drop Task Scheduler In Excel Today [Part 1]

IRS-code 977

Transactiecode 977 betekent dat de IRS klaar is met het verwerken van uw gewijzigde aangifte. Het is vergelijkbaar met code 150.

De IRS stuurt u een factuur of terugbetaling op basis van de gewijzigde ingediende aangifte. De IRS heeft een eerste beoordeling van uw gewijzigde aangifte uitgevoerd, maar het is mogelijk dat u in de toekomst wordt geselecteerd voor een audit.

Vanaf dit moment duurt het controleren van terugbetalingen voor gewijzigde aangiften gewoonlijk vier tot zes weken.

Conditiecode G

Voorwaardecode G betekent dat de IRS uw account heeft geblokkeerd terwijl andere zaken worden opgelost. Uw andere transcriptiecodes geven u meestal aanvullende informatie.

Als u belasting probeert te betalen die u verschuldigd was, berekent de IRS mogelijk nog steeds de boetes, waardoor u mogelijk geen uitbetalingssaldo kunt ontvangen.

Hoe neemt u contact op met de klantenservice van de Belastingdienst?

Het is meestal het beste om om twee redenen te wachten tot u een brief van de IRS ontvangt om contact op te nemen met de klantenservice. Ten eerste hebben de meeste brieven een direct telefoonnummer om de werkelijke IRS-afdeling te bellen die verantwoordelijk is voor alles wat uw belastingteruggave tegenhoudt.

Ten tweede kost het tijd voordat dingen door het IRS-computersysteem gaan. Als u uw belastingafschrift dagelijks controleert en de IRS belt zodra u een wijziging ziet, hebben de telefoonvertegenwoordigers mogelijk geen toegang tot de nieuwe informatie in hun computersysteem.

Als u binnen twee tot drie weken geen brief ontvangt of als u bent verhuisd zonder uw adres te wijzigen, gaat u naar de IRS-website en belt u het algemene klantenservicenummer. Ondersteuningsuren zijn normaal gesproken van 07.00 uur tot 19.00 uur in uw lokale tijdzone, behalve dat Alaska en Hawaï de Pacific-tijd volgen.

FAQs

What do IRS transcript codes mean? ›

The cycle code on your tax transcript means your return has been sent to the IRS master file (IMF). Additionally, this indicates the IRS is currently reviewing your submitted tax return. Your cycle code's first four digits reveal the year the tax is processed, while the fifth and sixth digits represent the week.

What is the IRS number that answers? ›

You can call 1-800-829-1040 to get answers to your federal tax questions 24 hours a day. Tax forms and instructions for current and prior years are available by calling 1-800-829-3676. You can also order free publications on a wide variety of tax topics.

What does code 971 mean on IRS transcript? ›

Publication 971 explains when a spouse may be relieved of tax, interest, and penalties on a joint tax return. Three types of relief are available to married persons who filed joint returns: Innocent spouse relief. Separation of liability relief. Equitable relief.

What is IRS Code 766 with negative balance? ›

Code 766 means that you have a credit on your account, which might be the result of a refund, an overpayment from a previous year, or a credit from the current year's return. In any case, it means that your tax liability has been reduced.

What are transcript codes 766 and 768? ›

Code 766 indicates a credit to your account (generally, a refund - but it can be a credit toward taxes in a prior year, if you have those). Code 768 indicates an earned income credit amount.

What is the code 766 on IRS transcript? ›

When an IRS code 766 appears on your 2021 or 2022 tax transcript, that means there is a tax credit on your account from the IRS, which is good news. This tax credit could be the result of a tax refund, overpayment of taxes, or a credit from the current tax year.

How do I get my PIN number from the IRS? ›

How to get your IP PIN reissued. If you're unable to retrieve your IP PIN online, you may call us at 800-908-4490 for specialized assistance, Monday - Friday, 7 a.m. - 7 p.m. your local time (Alaska & Hawaii follow Pacific Time), to have your IP PIN reissued.

What is a customer number IRS? ›

Customer File Number

This number can be up to 10 digits but cannot be a taxpayer identification number, such as a Social Security number. The number is usually provided by third parties to assist with matching a transcript to a taxpayer.

Can I talk to an IRS agent in person? ›

You can visit your local IRS office for in-person tax help. Call for an appointment after you find a Taxpayer Assistance Center near you. IRS Offices are closed on federal holidays.

What does code 570 and 971 mean? ›

IRS code 570 indicates a hold on your account that is preventing your tax refund from being processed. IRS code 971 provides additional information regarding the status of your tax return. When these codes are presented together, this means the IRS has sent a notice regarding delays in their tax return.

What if code 570 and 971 are the same date? ›

Note that if you see TC 971 then TC 570 on your transcript with the same dates it generally means the IRS has auto adjusted your refund amount and sent you a notice of resolution.

Does code 570 mean audit? ›

Transaction code 570 means there is a hold on your account that's preventing the IRS from finalizing your refund. You should wait for the IRS to ask you for additional information.

Does Code 766 mean a refund? ›

When you see IRS Transaction Code (TC) 766 on your tax transcript, this means that a tax credit has been transferred to your tax account. The credit might be the result of a refund, payment, or other tax credit from the current or previous year(s).

Is IRS code 971 bad? ›

The official meaning of the IRS code 971 is the indication of “miscellaneous transactions.” This indicates that either your tax return will be undergoing additional review by the IRS or there will be additional information needed for your tax return to be effectively processed.

What is the IRS Code 766 and 570? ›

Code 806 acknowledges your electronic filing. Code 766 means credit to your account. Code 570 means additional account action pending.

How long after code 768 will I get my refund? ›

Regardless, the release of the tax refund is usually a day or two before or after the date listed next to IRS code 768.

Is code 768 a refund? ›

Yellow Code 768 (-$4,290): Earned Income Tax Credit (EITC) amount you will be getting via refund payment. The ACTC and EITC are subject PATH HOLD, even if processed, and will be paid from mid to late February.

What does code 768 mean on IRS transcript 2023? ›

Taxpayers who claim Earned Income Tax Credit on their tax returns will see Code 768 on their tax transcripts if the IRS approves their claim. This transaction code doesn't guarantee you'll receive a tax refund, as the approved amount may not be sufficient to cover your tax liabilities.

What do code 150 mean on transcript? ›

Code 150 indicates that your tax return has been processed and added to the IRS's main file. You will receive a refund in the event your tax liability turns out to be less than you anticipated.

What does IRS code 765 mean? ›

740-Undelivered Refund Check. 742-Correction to TC 740. 764-Earned Income Credit. 765-Reversal of TC 764 & 768. 766 - Refundable Credit.

What is the 5 digit PIN for taxes? ›

The Self-Select PIN (Personal Identification Number) method allows taxpayers to electronically sign their e-filed return by using a 5-digit PIN as their signature. Where do I get my PIN? You create your own PIN. You do not register the PIN with the IRS before filing or need to contact the IRS to get it.

How do I find my 5 digit self select pin? ›

What if I can't remember last years AGI or PIN? You may call the IRS toll free number at 1-800-829-1040 or use the link on our self select pin page to enter data to receive that information.

Does your IRS IP PIN change every year? ›

A new IP PIN will be generated each year. If we assigned you an IP PIN, you must use it to confirm your identity on any return filed during the current calendar year. This includes current year returns as well as any delinquent tax returns. An IP PIN is used only on Forms 1040, 1040-NR, 1040-PR, 1040-SR, and 1040-SS.

How do I find my 10 digit customer number IRS? ›

Due to the Social Security Number no longer being visible, the IRS has created an entry for a Customer File Number. This is an optional entry that can be used by third parties to match a transcript to a taxpayer. The Customer File Number will be located on line 5b of the Transcript Request Form.

Why is my tax transcript not available? ›

If you don't see a return transcript available for download, it likely means that you didn't file a return for that year, or that the IRS hasn't processed the return. Record of account transcripts: Current tax year, five prior years, and any years with recent activity, such as a payment or notice.

What does code 806 mean on IRS transcript? ›

Code 806 confirms the withheld amount and will appear on your tax transcript to show what is being used for refund or tax liability calculation purposes by the IRS. You can dispute this with your employer or 1099 provider if the amount is not correct.

How do I talk to a real person at the IRS without waiting? ›

How to speak directly to an IRS representative
  1. Call the IRS at 1-800-829-1040 during their support hours. ...
  2. Select your language, pressing 1 for English or 2 for Spanish.
  3. Press 2 for questions about your personal income taxes.
  4. Press 1 for questions about a form already filed or a payment.
  5. Press 3 for all other questions.
Mar 1, 2023

What phone number is 800 829 0922? ›

Visit www.irs.gov/paymentplan for more information on installment agreements and online payment agreements. You can also call us at 1- 800-829-0922 to discuss your options. For information on how to obtain your current account balance or payment history, go to www.irs.gov/balancedue.

What is the best time to call the IRS? ›

Call at the best time.

A good rule of thumb: Call as early in the morning as possible. Phones are open from 7 a.m. to 7 p.m. (your local time) Monday to Friday, except: Residents of Hawaii and Alaska should follow Pacific time. Puerto Rico hours are 8 a.m. to 8 p.m. local time.

What does 971 and 977 mean on tax transcript? ›

An Overview of IRS Code 977

On a tax account transcript, you'll see Code 971 Amended Return or Claim Forwarded for Processing line above Code 977. Both codes will have the same date indicating that the IRS has accepted the amended return.

What does code 290 mean on IRS transcript? ›

Why Are There So Many 290 “Additional Tax Assessed” Transactions on My Account – Have I Been Audited? The code 290 is a multiple use TC. If there is a tax amount reflected to the right of the TC 290, then yes, additional tax is being assessed, and this could be for a variety of reasons.

What is the code 810 on a tax transcript? ›

IRS Code 810 is a freeze code that implies that the IRS cannot issue a refund due to an existing issue such as Frivolous Return Program, Abusive Tax Shelter Detection, EITC freeze, or prefilling notifications.

How long after code 971 will I get my refund? ›

In most cases, the tax refund should be in your bank account three to six weeks after the issue that caused Code 971 to appear in your tax transcript is resolved.

How long after 570 code will I get my refund? ›

The delays involved with code 570 usually can be resolved within a few weeks but can take up to a few months depending on how busy the IRS is at the time.

What is code 570 with a date? ›

Code 570 Components

The Date section shows when your tax refund was put on hold, and it usually does not correspond with dates next to Code 571 and Code 971. The Amount segment shows $0.00 if the reason this freeze code was added to your account doesn't affect the refund sum or the sum you reported.

What is code 570 without 971? ›

Code 570 shows up when additional reviews are needed in order to process your return and refund. This code means the processing of your return is on hold until the review is completed.

What is response code 570? ›

“570” – Invalid key info in digital signature (this means that certificate used for signing the authentication request is not valid – it is either expired, or does not belong to the AUA or is not created by a well-known Certification Authority).

What does code 571 mean on IRS transcript? ›

Code 971, Code 571, and Code 572 can sometimes show the same dates. In this case, Code 571 indicates that the IRS has finished processing a tax return, and the refund will be issued within the next six weeks.

What code is refund issued? ›

An IRS Code 846 on your transcript means that the IRS has issued you a refund for your tax return. You can use the cycle code to determine the approximate date that you will receive your refund, or you can use the Where's My Refund tool to get a more accurate date.

Is code 290 on transcript bad? ›

If your transcript is marked with the code 290, the IRS has reviewed your tax return and reached a determination. It is no longer on hold as a result of this. This is one reason why seeing this code on your transcript can be beneficial.

What is the IRS code for failure to pay? ›

1 Internal Revenue Code (IRC) § 6651(a)(3) imposes an addition to tax if the tax required to be shown on a return, but which is not shown, is not paid within 21 calendar days from the date of notice and demand for payment.

What is IRS reject code 12? ›

Reject Code 12: A return has been previously submitted to the IRS for this TIN. The return has either an accepted or pending status. If accepted, please do not resubmit.

Does code 150 mean I owe the IRS? ›

Does code 150 mean I owe the IRS? No. A Code 150 means that your return has been processed and added to the IRS master file. Your tax liability has been established, but if the liability is negative, then you will receive a refund.

What are the 5 different types of transcripts the IRS offers? ›

There are five transcript types: tax return, tax account, wage and income, record of account, and verification of non-filing letter.

How long after code 571 will I get my refund? ›

If the dates beside code 571 or 572 are the same as code 971, your tax refund will likely be received within 3 to 6 weeks. A different date next to these codes typically indicates a delay. The IRS will apply code 846 to your tax transcript if your refund has been released and should be received shortly.

What does code 150 mean on your transcript? ›

Code 150 indicates that your tax return has been processed and added to the IRS's main file. You will receive a refund in the event your tax liability turns out to be less than you anticipated.

Does code 766 mean a refund? ›

When you see IRS Transaction Code (TC) 766 on your tax transcript, this means that a tax credit has been transferred to your tax account. The credit might be the result of a refund, payment, or other tax credit from the current or previous year(s).

What is the code 570 on a transcript? ›

What Does code 570 on your Tax Transcript mean? According to the IRS guidelines, TC 570 on your tax transcript means your return is on hold due to a pending additional liability review. No further processing or refund payment can be made until this hold is lifted.

What is the IRS code 766 and 570? ›

Code 806 acknowledges your electronic filing. Code 766 means credit to your account. Code 570 means additional account action pending.

What is the difference between IRS account transcript and return transcript? ›

A return transcript usually meets the needs of lending institutions offering mortgages and student loans. Tax Account Transcript - shows basic data such as return type, marital status, adjusted gross income, taxable income and all payment types. It also shows changes made after you filed your original return.

What is the difference between IRS record of account and account transcript? ›

A record of account transcript is simply a combination of the account and return transcripts. The IRS makes this available because it shows the big picture, from your original return filed to any changes made to the return after processing.

Will I get my refund with a 570 code? ›

Transaction code 570 means there is a hold on your account that's preventing the IRS from finalizing your refund. You should wait for the IRS to ask you for additional information.

What do the dates next to code 570 and 971 mean? ›

Code 570 shows up when additional reviews are needed in order to process your return and refund. This code means the processing of your return is on hold until the review is completed. Code 971 shows up when the IRS sends you a notice to provide you with details about an issue regarding your tax return.

Videos

1. Odoo voor accountants - De boekhouding 100% online
(Odoo)
2. The Rise & Fall of Europe's Most Notorious Bank
(Money & Macro)
3. Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR
(Kurzgesagt – In a Nutshell)
4. Setting up a 3d Printer with MKS sGen L v1.0
(Ed's 3d Tech)
5. 2022 LONG r/MaliciousCompliance Compilation #002
(Karma Comment Chameleon)
6. Section 3
(CS50)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 05/07/2023

Views: 5905

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.