Schriftelijke Toelichting Voorbeeldbrief aan de Belastingdienst (2023)

Inhoud verstrekt voor algemene informatie. Praat met uw adviseur om de details voor uw specifieke situatie te bevestigen voordat u actie onderneemt.

De meeste IRS-brieven hebben twee opties: ga akkoord met de wijzigingen die de IRS aanbrengt of stuur een schriftelijke uitleg waarom de IRS ongelijk heeft en u gelijk hebt. In dit bericht wordt uitgelegd waar u op moet letten bij het reageren op de IRS en worden enkele voorbeelden gegeven die u kunt gebruiken.

Wat gebeurt er als u een aanmaning of brief krijgt van de Belastingdienst?

Er zijn meer dan 100 verschillendeIRS mededelingen en brieven, maar de meeste vallen in een paar algemene categorieën.

 • U heeft niet of niet genoeg betaald.
 • De Belastingdienst wil aanvullende informatie.
 • De Belastingdienst brengt wijzigingen aan in uw belastingaangifte.

Als u uw volledige saldo niet heeft betaald of als de IRS wijzigingen aanbrengt die zeggen dat u meer had moeten betalen, bent u mogelijk extra belastingen plus belastingboetes verschuldigd.

U hoeft het niet eens te zijn met de Belastingdienst. U hebt het recht om het exacte bedrag aan belastingen te betalen dat u verschuldigd bent en niet meer. De IRS weet dat het niet altijd over alle informatie beschikt die het nodig heeft en geeft u de kans om te reageren.

Afhankelijk van de kennisgeving of brief van de IRS zijn er meestal twee manieren waarop u wordt gevraagd te reageren.

 • Meer informatie.Wanneer de IRS om meer informatie vraagt, is het niet zeker of u uw belastingen correct hebt berekend. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kan het uw belastingen herberekenen op basis van de informatie die het heeft.
 • Definitieve beslissing met recht om in beroep te gaan.In sommige gevallen is de IRS er vrij zeker van dat u uw belastingen verkeerd hebt gedaan en weet wat ze zouden moeten zijn. Je krijgt een voorgestelde wijziging en hebt een bepaald aantal dagen om in beroep te gaan. Als u geen beroep aantekent, blijven de IRS-wijzigingen van kracht.

Hoe lang moet u reageren op een IRS-brief of -bericht?

De deadline om te reageren op de Internal Revenue Service hangt af van welke brief of kennisgeving u ontvangt. De deadline is meestal tussen de 30 en 90 dagen.

Uw brief moet een deadline hebben om erop te reageren.

Houd er rekening mee dat de deadline is om uw antwoord aan de IRS te geven. Als u hulp wilt krijgen van een belastingadviseur, moet u ruim voor de deadline contact opnemen met een belastingadviseur. Of u nu uw antwoord verstuurt of een belastingprofessional, de IRS moet het antwoord binnen de deadline op uw IRS-brief ontvangen.

Als u niet op tijd reageert, riskeert u extra boetes plus rente. U kunt ook een dreigende IRS-aangetekende brief krijgen.

Hoe moet u een brief aan de IRS opmaken?

Er is geen magische formule voor het schrijven van een brief aan de IRS. Het belangrijkste dat u moet doen, is duidelijk uitleggen waarom u gelijk heeft en de IRS ongelijk heeft.

Veel IRS-brieven hebben een formulier met spaties voor schriftelijke uitleg of berekeningen. Gebruik indien mogelijk het IRS-antwoordformulier en voeg indien nodig extra pagina's toe. Als u uw volledige reactie wilt typen, werkt een eenvoudige "zie bijlage".

Een andere reden om het IRS-formulier te gebruiken, is dat het uw informatie bevat, waaronder uw burgerservicenummer of belastingidentificatienummer. Dit helpt de IRS u te identificeren.

Als de IRS geen antwoordformulier bevat, gebruik dan een standaard zakelijke briefsjabloon in uw tekstverwerker. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer en het IRS-kennisgevings- of briefnummer waarop u reageert, vermeldt.

Waar stuurt u uw antwoord naar de Belastingdienst?

Stuur uw antwoord altijd naar het faxnummer of adres dat vermeld staat in uw IRS-kennisgeving.

Er is niet slechts één IRS-adres. Ze hebben veel adressen in het hele land voor verschillende belastingkwesties en verschillende geografische gebieden.

Het gebruik van het verkeerde adres kan de zaken vertragen of zelfs de IRS doen denken dat u helemaal niet hebt gereageerd.

Voorbeeldantwoorden

Nu kijken we naar enkele voorbeeldbrieven met schriftelijke uitleg aan de IRS voor verschillende situaties. Dit zijn slechts algemene voorbeelden.

Geen twee situaties zijn precies hetzelfde, dus het kan zijn dat u meer of minder informatie moet opnemen. Het is belangrijk om na te denken over wat de IRS u precies vraagt ​​en waarom u denkt dat u gelijk heeft.

Als de IRS specifieke instructies bevat, wilt u deze meestal volgen, aangezien de IRS u vertelt wat er nodig is om de situatie op te lossen.

Als u een IRS-brief ontvangt die u niet helemaal begrijpt, ingewikkeld is of een grote hoeveelheid geld betreft, wilt u misschien met een gecertificeerde openbare accountant of belastingadvocaat praten in plaats van alleen te reageren.

Verzoek om bewijsstukken

Reageren op een IRS-verzoek om ondersteunende documenten is meestal vrij eenvoudig.

Vaak vragen ze om specifieke documenten. Als ze bijvoorbeeld een bewijs van uw kilometeraftrek willen, kunnen ze naar uwkilometerregistratie.

Andere keren vragen ze misschien om meer algemeen bewijs. Ze vragen bijvoorbeeld om ondersteunende informatie over een inhouding. U kunt reageren met bonnen, facturen of welke andere informatie u ook heeft.

Meestal kunt u uw documenten gewoon toevoegen aan het antwoordformulier. Over het algemeen hoeft u geen schriftelijke uitleg bij te voegen, tenzij u vindt dat de documenten die u verstrekt niet het volledige verhaal vertellen.

Verzoek om kwijtschelding

Een vermindering is een verzoek om de verschuldigde boetes op te heffen. Dit is meestal wanneer u zich realiseert dat u een fout heeft gemaakt en dat de IRS-beslissing correct is.

De meest voorkomende aftrek is de eerste boetevermindering. U komt mogelijk in aanmerking als u gedurende de afgelopen drie jaar:

 • heeft al uw belastingaangiften op tijd ingediend
 • geen andere straffen gehad
 • alle door u verschuldigde belastingen heeft betaald of regelingen heeft getroffen om deze te betalen

De beste manier om een ​​eerste boetevermindering aan te vragen, is door de IRS te bellen. Zij kunnen ter plekke uw geschiktheid opzoeken.

Anders kunt u reageren op uw bericht door te zeggen: "Ik vraag de eerste keer boetevermindering aan omdat ik de afgelopen drie jaar al mijn belastingaangiften heb ingediend, geen boetes heb gehad en heb betaald of geregeld om alle belastingen te betalen die ik verschuldigd ben.”

De IRS heeft ook de discretie om boetevermindering te geven voor gegronde redenen voor zaken als:

 • Natuurrampen
 • Sterfgevallen in de familie
 • Slecht advies van een belastingadviseur
 • Medische problemen

U kunt bijvoorbeeld schrijven: 'Ik verzoek om vermindering van het niet indienen en het niet betalen van boetes om gegronde redenen. Ik had een ernstig auto-ongeluk en lag van maart tot mei in het ziekenhuis. Inmiddels heb ik mijn belastingaangifte gedaan en de verschuldigde belastingen betaald.”

Voeg indien mogelijk documentatie bij van de ontbering waarvoor u strafvermindering aanvraagt.

De IRS vertellen dat ze ongelijk hebben

Als u denkt dat de IRS ongelijk heeft, heeft u het recht om aan te tonen waarom. Hoe u moet reageren, hangt af van hoe ingewikkeld het probleem is.

1099-problemen zijn vaak vrij eenvoudig. Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden.

 • "Ik heb ontvangenCP2000-kennisgevingzeggend dat ik geen inkomsten uit een formulier 1099-NEC heb meegerekend. Dit inkomen werd ook gerapporteerd op formulier 1099-K, en de1099-NEC had niet mogen worden afgegeven. Bijgevoegd zijn verklaringen van de betalingsverwerker die de 1099-K heeft uitgegeven waaruit blijkt dat de betalingen afkomstig zijn van het bedrijf dat de 1099-NEC heeft uitgegeven.”
 • “Ik ontving een CP2000-melding waarin stond dat ik geen inkomsten uit een formulier 1099-K had meegerekend. Dit waren persoonlijke transacties in plaats van belastbaar inkomen. De betalingen waren afkomstig van familieleden die mij hun deel van de kosten van onze geboekte vakantie terugbetaalden.”

Er zijn veel andere mogelijke problemen, maar ze volgen allemaal onder een paar gemeenschappelijke thema's.

 • Dit is geen belastbaar inkomen omdat...
 • Ik kom in aanmerking voor deze aftrek of tegoed omdat...
 • Mijn berekeningen kloppen omdat...

Een belangrijk ding is om ervoor te zorgen dat u de toepasselijke wetgeving begrijpt. U wilt de IRS bijvoorbeeld niet vertellen dat uw fooien geen inkomsten zijn omdat het geschenken zijn, omdat de IRS duidelijk heeft gezegdfooien zijn volgens de wet belastbaar inkomen.

Als u toch de grenzen van de gevestigde wet wilt verleggen, wilt u misschien professioneel juridisch of fiscaal advies inwinnen. Er zijn grijze gebieden waar u tegen de IRS kunt vechten en kunt winnen, maar het kan moeilijk zijn om dit te doen zonder een belastingexpert aan uw zijde te hebben.

Je hebt al betaald

Het is ook niet ongebruikelijk om een ​​aanmaning te krijgen voor onbetaalde belastingen terwijl u al betaald heeft. Het is meestal beter om in deze situatie de IRS te bellen, zodat ze uw account kunnen opzoeken.

Als u onlangs een betaling heeft gedaan, moet u weten dat de IRS brieven verstuurt op basis van gegevens die meestal een paar weken oud zijn. U kunt uw belastinggegevens online controleren of de IRS bellen om te zien of de betaling na de datum van de brief op uw rekening is bijgeschreven.

Een ander veelvoorkomend probleem is dat de betaling is toegepast op het verkeerde belastingtijdvak. Mogelijk hebt u niet genoeg informatie bij uw belastingbetaling gevoegd of de verkeerde optie geselecteerd toen u online betaalde. De Belastingdienst kan ook een fout hebben gemaakt.

In sommige gevallen kan de IRS uw cheque niet verzilveren of verzilveren, maar deze niet op uw rekening toepassen.

De IRS bellen is normaal gesproken de snelste manier om eventuele betalingsproblemen op te lossen. Als deBelastingdienst neemt de telefoon niet op, kunt u ook een brief sturen.

Leg uit dat je al hebt betaald. Voeg een bewijs toe, zoals uw online betalingsbewijs of een verzendbewijs. Als u een fout heeft gemaakt, zoals het schrijven van het verkeerde belastingjaar op uw cheque, leg dat dan ook uit.

U heeft geen uitleg, maar u kunt niet betalen

Een andere situatie waarin veel mensen zich bevinden, is dat ze weten dat de IRS gelijk heeft, maar niet kunnen betalen wat ze verschuldigd zijn. De meest voorkomende oplossing is het aanvragen van eenafbetalingsovereenkomstom uw saldo maandelijks te betalen.

Het negeren van een IRS-brief verhoogt alleen de belastingboete. Het gebruik van een overeenkomst op afbetaling of een andere betalingsregeling kan de boetes en rente die u moet betalen verminderen. Het voorkomt ook dat de IRS andere incassoacties tegen u onderneemt.

FAQs

Hoe stuur ik een brief naar de Belastingdienst? ›

Dit kan door de brief op te stellen en naar het postkantoor te gaan en daar voor €9,05 de brief aangetekend te laten versturen. Met Aangetekend Mailen verstuur je jouw aangetekende brief digitaal naar de Belastingdienst voor slechts €5,45 zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft.

Kan ik een mail sturen naar de Belastingdienst? ›

Er zijn risico's verbonden aan e-mailen. Daarom mailen wij alleen met belastingplichtigen in individuele gevallen. Wij kunnen met u mailen als u hebt aangegeven dat u via de e-mail verder contact wilt hebben. U moet daarvoor expliciet toestemming geven.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in bij de Belastingdienst? ›

Dit doet u schriftelijk. Stuur uw bezwaar naar het adres dat staat op uw aanslag of naar uw belastingkantoor. Op Bezwaar, beroep en klacht, onder Extra informatie, staat per belasting naar welk adres u uw bezwaar kunt sturen.

Kan je een regeling treffen met de Belastingdienst? ›

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan? De betalingsregeling vraagt u aan met het formulier 'Verzoek betalingsregeling voor particulieren'. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385.

Hoe moet je een brief op de post doen? ›

Hoe verstuur ik een brief of kaart?
 1. Je brief past door de brievenbus. Hoe groot en zwaar mag je brief zijn? ...
 2. Je brief is juist geadresseerd. Een duidelijk leesbaar adres met de juiste postcode zorgt ervoor dat een brief snel bij de ontvanger aankomt. ...
 3. Je brief is voldoende gefrankeerd.

Wat is het kenmerk van een brief van de Belastingdienst? ›

Het enige dat u nodig hebt, is het aanslagnummer, aangiftenummer of beschikkingsnummer. Dat nummer staat rechts boven op de aanslag of beschikking die u eerder van ons kreeg. U kunt het betalingskenmerk ook vinden door uw btw-nummer of loonheffingennummer in te vullen.

Wat is het emailadres van de Belastingdienst? ›

Verstuur deze nieuwe e-mail naar valse-email@belastingdienst.nl.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2023? ›

Belastingvrij sparen 2022/2023
Belastingvrije voet spaargeldAlleenstaandFiscale partners
2022€ 50.650€ 101.300
2023+/- € 57.000+/- € 114.000

Welk emailadres gebruikt de Belastingdienst? ›

Mail het bericht naar ons via valse-email@belastingdienst.nl (gebruik dit e-mailadres alleen voor dit soort meldingen). U krijgt een bevestiging dat wij uw e-mail hebben ontvangen. Wij zullen uw melding onderzoeken en nemen maatregelen waar dat kan.

Hoe maak ik een bezwaarschrift voorbeeld? ›

In een bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van een instantie.
 1. Controleer hoelang u de tijd heeft om bezwaar te maken (bezwaartermijn). ...
 2. Heeft u wel genoeg tijd? ...
 3. Vraag om te wachten met het uitvoeren van de beslissing. ...
 4. Voeg bewijzen toe (als u die heeft) en een kopie van de beslissing.

Hoe begin je een bezwaarschrift? ›

In de brief moet het volgende staan:
 1. uw naam en adres;
 2. de datum;
 3. uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (sommige organisaties vragen om een kopie van dit besluit);
 4. waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
 5. uw handtekening.

Hoe moet ik een bezwaarschrift indienen? ›

U kunt bezwaren schriftelijk indienen of mondeling meedelen. Er zijn geen echte vormvereisten of speciale formulieren voor schriftelijke bezwaren. Het bezwaar moet wel ondertekend zijn en de naam van de afzender vermelden. Bij mondelinge bezwaren zal de ambtenaar het bezwaar meestal noteren en laten ondertekenen.

Hoe lang mag een betalingsregeling duren? ›

Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen krijgt u langer uitstel.

Hoe streng controleert de Belastingdienst? ›

Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk jaar bij ons binnenkomen. Controleren behoort namelijk tot onze kerntaak. Door dat zorgvuldig te doen, zorgen we ervoor dat we juist en volledig belastingen kunnen heffen.

Is het mogelijk om belasting in termijnen te betalen? ›

U mag een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en voorlopige aanslag vennootschapsbelasting die u krijgt in het jaar waarover de belasting gaat, in termijnen betalen. U moet deze voorlopige aanslagen dan in gelijke maandelijkse termijnen betalen.

Hoe maak je een brief voorbeeld? ›

Tips
 1. Houd je brief beknopt en wijd niet teveel uit.
 2. Vermijd hevige emoties in je beschrijving (bijvoorbeeld in het geval van een klacht of motivatie).
 3. Wees concreet en verwijs naar duidelijke gebeurtenissen waarbij je datum en plaats noemt.
 4. Beschrijf helder wat je wilt en wat je van de geadresseerde verwacht.

Wat moet je allemaal op een envelop schrijven? ›

Juiste adressering
 1. De lengte van het adres moet minimaal drie en mag maximaal zes regels zijn.
 2. Volgorde: naam, straatnaam + huisnummer (toevoeging), postbusnummer, postcode + plaatsnaam.
 3. Postcode: een spatie tussen de cijfers en letters.
 4. Twee spaties tussen postcode en plaatsnaam.
 5. Plaatsnaam in hoofdletters.
Jun 9, 2016

Wat mag niet met de post? ›

De huidige postwetgeving verbiedt het verzenden van brieven of pakjes met volgende inhoud:
 • Gevaarlijke stoffen; chemicaliën; explosieven; ontvlambaar, radioactief, biologisch en/of besmettelijke stoffen; voedsel en plantaardige producten.
 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Wat is letter A Belastingdienst? ›

Letter A: Naheffing loonheffing

Een naheffing loonheffing is een situatie waarin de Belastingdienst vaststelt dat er te weinig loonheffing is ingehouden op het salaris van een werknemer.

Wat betekent witte brief Belastingdienst? ›

Bij de brief zit 'betaalinformatie'. Hierin vindt u de gegevens die u nodig hebt om het bedrag terug te betalen. U moet dat doen vóór de uiterste betaaldatum die op de voorkant van de brief staat.

Wat is een blauwe brief van de Belastingdienst? ›

In Nederland wordt de term blauwe envelop als synoniem gebruikt voor post van de belastingdienst, die - verpakt in een blauwe envelop - vaak een belastingaanslag of belastingaangifteformulier bevat. De blauwe envelop zal binnen kort vervangen worden door digitale communicatie.

Kun je chatten met de Belastingdienst? ›

Ook kunnen ze op het forum op werkdagen via de chat live vragen stellen aan de Belastingdienst.

Kan de Belastingdienst op mijn bankrekening kijken? ›

Banken zijn wettelijk verplicht om rekeninginformatie van klanten te delen met binnen- en buitenlandse belastingdiensten. Voor u als consument betekent het dat u makkelijker aangifte kunt doen, vanwege de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Waarom kan ik de Belastingdienst niet bereiken? ›

Er is een storing in het beveiligde gedeelte van de site. Of dit het geval is, leest u bij de serviceberichten op Mijn Belastingdienst, en bij de verstoringsberichten. U hebt uw wachtwoord niet goed ingetypt. Controleer of u capslock aan of numlock hebt uitstaan.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je gepensioneerd bent? ›

Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, dure sieraden of een auto. Als u alleen woont geldt een maximumbedrag van € 7.605, en als u met uw partner of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont € 15.210 (bedragen voor 2023).

Is belegd geld eigen vermogen? ›

Voor de Belastingdienst is vermogen dat wat u overhoudt als u schulden aftrekt van bezittingen. Dus: bezittingen minus schulden = vermogen. Het gaat dan om spaargeld, belegd geld en onroerend goed waarin u niet zelf woont (vastgoed) zoals een tweede huis of een beleggingspand.

Is 50.000 euro spaargeld veel? ›

Hoeveel spaart het gemiddelde Nederlandse huishouden? Een gemiddeld Nederlands huishouden had aan het begin van 2022 ongeveer € 50.000 aan spaargeld. Dit klinkt als een flinke som. Toch had 20% van de huishoudens in 2012 nog helemaal geen buffer en 20% een te kleine buffer voor hun salaris en leefomstandigheden.

Is mijn brief van de Belastingdienst echt? ›

Wil je controleren of een bericht echt van de Belastingdienst komt? Log in op de portalen van de fiscus, zoals Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen. Check daarbij altijd of je in de adresbalk 'https://' ziet staan en het webadres klopt. Dan weet je zeker dat je berichten leest die de Belastingdienst heeft verstuurd.

Welke valse mails zijn er in omloop? ›

 • Let op (1/5): Telefoontje over inactief bitcoinaccount Sinds 17:00 | 20 jun 2023.
 • Let op (2/5): Valse mail namens Vitens.
 • Let op (3/5): Naam Fraudehelpdesk misbruikt Sinds 14:14 | 15 jun 2023.
 • Let op (4/5): Opnieuw afpersmails bezoek pornosite Sinds 15:42 | 14 jun 2023.

Hoe belastingen contacteren? ›

Voor al uw vragen bel naar 02 572 57 57, elke werkdag van 9 tot 17 uur (normaal tarief). Houd uw identiteitskaart en de nodige documenten klaar. Kies voor onze digitale diensten: gemakkelijk, snel en veilig! Raadpleeg uw fiscaal en patrimoniaal dossier en regel de meeste van uw administratieve zaken.

Hoe schrijf ik een klachtenbrief voorbeeld? ›

Zorg dat alle belangrijke zaken in de brief staan:
 1. Geef kort, maar precies aan waar de brief over gaat.
 2. Omschrijf uw klacht of uw mening over het conflict.
 3. Maak duidelijk wat u eist van de ander en binnen hoeveel tijd.
 4. Voeg bewijzen toe als u die heeft.
 5. Reageert de ander niet?

Hoe kan ik een verklaring schrijven? ›

Inhoud wilsverklaring
 1. Schrijf duidelijk op wat u wilt, zodat de arts niet kan twijfelen.
 2. Schrijf altijd uw achternaam en voornamen helemaal op.
 3. Schrijf aan het eind van de verklaring de datum van de dag waarop u het schrijft.
 4. Zet uw handtekening.

Wat moet er allemaal staan in een bezwaarschrift en in een beroepschrift? ›

Wat is een beroepschrift en hoe ziet dat er uit?
 • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
 • Uw beroepschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
 • U moet omschrijven tegen welke beslissing u beroep instelt. ...
 • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.
Mar 7, 2018

Wat zijn de eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen? ›

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Hoe lang kun je bezwaar maken tegen een belastingaanslag? ›

De bezwaartermijn eindigt 6 weken na de dagtekening op uw aanslag. Verstuurt u het bezwaarschift (aangetekend) op de laatste dag van de bezwaartermijn dan is het nog op tijd mits de fiscus uw bezwaarschrift binnen een week na het eindigen van de bezwaartermijn heeft ontvangen. Dus binnen 7 weken na dagtekening.

Hoe lang duurt bezwaar Belastingdienst? ›

Als wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen, beslissen wij, normaal gesproken, binnen 12 weken na de datum van de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt. Hebben wij uw bezwaarschrift niet tijdig ontvangen? Dan beslissen wij, in de regel, binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit? ›

Uw bezwaarschrift mag gewoon als brief zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen: Uw naam en adres moeten vermeld staan. Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening. U moet omschrijven tegen welke beslissing u bezwaar maakt.

Kan ik fout in belastingaangifte rechtzetten? ›

Dat kunt u zelf in orde maken. Ook als u de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt u iets aanpassen, een fout verbeteren of gegevens aanvullen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Uw aangifte wijzigen kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat.

Wat zijn gegronde bezwaren? ›

Gegronde redenen

Dat betekent dat u een goede reden moet geven, bijvoorbeeld: Uw buren willen iets bouwen dat niet past in het bestemmingsplan van de gemeente. In een bestemmingsplan staat wat er met de grond en gebouwen in een gemeente mag gebeuren.

Welke schulden kunnen verjaren? ›

Verjaringstermijnen verschillende schulden
Soort schuldVerjaringstermijn schulden
Belastingschuld5 jaar (12 jaar over buitenlands inkomen of vermogen)
Consumentenkoop2 jaar
Leningen, krediet of hypotheek5 jaar
Onbetaalde periodieke betalingen*5 jaar
3 more rows
Mar 29, 2022

Wat als je belastingschuld niet kan betalen? ›

Heeft u niet genoeg geld om uw aanslag te betalen? Dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld krijgen. De Belastingdienst berekent daarvoor uw inkomsten en uitgaven. U kunt zelf uitrekenen of u kwijtschelding kunt krijgen via de website van de Belastingdienst.

Kan een schuld vervallen? ›

Wanneer verjaart een schuld? Schulden kunnen verjaren als de kredietgever de schuld een aantal jaar niet opeist. Dat wil zeggen dat u geen verzoek om betaling of een aanmaning krijgt. De termijn gaat in op het moment dat de schuld ontstaat of op het moment dat een betalingstermijn is verstreken.

Hoe groot is de kans dat je gecontroleerd wordt door de Belastingdienst? ›

De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de Belastingdienst klein, met 0,4% voor kleine ondernemingen en 2,5% voor middelgrote ondernemingen.

Waar let de Belastingdienst dit jaar extra op? ›

De belastingdienst zal extra controles uitoefenen op de volgende onderwerpen: eerste jaar kosten eigen woning. studiekosten/ scholingsuitgaven. hypotheekverhogingen.

Wat mag de fiscus wel en niet bij een controle? ›

U moet de fiscus toegang verlenen tot de beroepslokalen en inzage geven in de fiscaal relevante documenten. Weigert u, dan kan de fiscus een boete opleggen en een aanslag van ambtswege toepassen. Hij mag de toegang niet forceren, zonder akkoord kasten openen, uw computer bedienen of documenten nemen.

Wat als je belasting 1 dag te laat betaald? ›

Betaalt u niet binnen 2 dagen, dan kunnen wij het geld zonder uw toestemming van uw bankrekening afhalen. Of er kan beslag worden gelegd op uw inkomen en eigendommen.

Hoe voorkom je dat je belasting terug moet betalen? ›

3 gouden tips: Hoe voorkom ik dat ik mijn toeslag moet...
 1. Tip 1: Check of wij het goede inkomen van u hebben. U voorkomt onaangename verrassingen door regelmatig uw verwachte inkomen te checken. ...
 2. Tip 2: Geef wijzigingen snel door. ...
 3. Tip 3: Check of u aan de voorwaarden voldoet. ...
 4. Hebt u hulp nodig?

Hoe vraag ik uitstel aan bij de Belastingdienst? ›

Uitstel aanvragen doet u zo:
 • Download het formulier 'Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting'.
 • Vul het formulier in op uw computer en druk het af. U weet dan zeker dat u alle relevante informatie aan ons doorgeeft.
 • Verstuur het formulier per post naar het adres dat daarop staat.

Hoe Belastingdienst contacteren? ›

Bel: 0800 - 235 83 54 (gratis)

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan: +31 555 385 385. Houd uw eigen burgerservicenummer bij de hand.

Wat moet je allemaal doorgeven aan de Belastingdienst? ›

Alle wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van uw toeslag moet u meteen aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Of als uw huur verandert en u huurtoeslag hebt. Wijzigingen die u aan uw gemeente doorgeeft, hoeft u niet ook aan ons door te geven.

Wat is het antwoordnummer van de Belastingdienst? ›

Retouradres. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Belastingdienst/Centrale administratieve processen, UDEB Team Gebruikersondersteuning, Antwoordnummer 20001, 6400 XS Heerlen. Verstuurt u het formulier vanuit het buitenland? Stuur het dan op naar: Postbus 2545, 6401 DA Heerlen.

Wat als de Belastingdienst te laat reageert? ›

Beslissen wij niet binnen 2 weken? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij een beroep stelt de rechter een termijn waarin wij moeten beslissen, óf de rechter beslist zelf.

Hoeveel mag je per jaar verdienen zonder belasting te betalen? ›

Belastingvrij bijverdienen

Wanneer je bijverdient, moet je je inkomen opgeven bij de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan werk je zwart en heb je kans dat je een boete krijgt. Je mag volgens de 'belastingvrije voet' wel een bepaald bedrag per jaar belastingvrij verdienen. Voor 2022 is dit bedrag €8700.

Hoe geef ik een wijziging door aan de Belastingdienst? ›

Meestal hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen vanzelf uw nieuwe adres als u dat doorgeeft aan uw gemeente. Ook als u verhuist naar het buitenland of in Nederland komt wonen geeft u dat door aan de gemeente.

Hoeveel mag je verdienen om zorgtoeslag te krijgen? ›

Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar.

Welke documenten en gegevens heb je altijd nodig om belastingaangifte te doen? ›

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte 2022? Bekijk het overzicht
 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen.
 • uw rekeningnummer.
 • uw DigiD en dat van uw partner.

Is antwoordnummer Belastingdienst gratis? ›

Stuurt u een gewone brief naar een antwoordnummer? Dan hoeft u er geen postzegel op te plakken. De ontvanger betaalt dan uw verzending.

Heb je postzegel nodig bij Postbus Belastingdienst? ›

Postbus of antwoordnummer? Laatse hoeft geen zegel op, eerste wel.

Hoe controleert de Belastingdienst particulieren? ›

Wij controleren door te vergelijken

U geeft uw loon, uitkering of pensioen aan ons door. Uw werkgever, UWV of pensioenmaatschappij doet dat ook. We vergelijken de bedragen. Als ze niet hetzelfde zijn, dan krijgt u daar misschien een vraag over.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 12/19/2023

Views: 6119

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.